Offentlig patient

Solbjerg Klinik er en af de få ortopædkirurgiske klinikker i Danmark med et såkaldt ydernummer. Dette betyder, at de fleste behandlinger betales af Den Offentlige Sygesikring, hvis du bliver henvist af din egen læge.
Du har også en anden mulighed for at blive henvist til os. Og det er gennem udvidet frit sygehusvalg.

Udvidet frit sygehusvalg – udredningsgaranti

Udredningsgarantien betyder, at du har ret til en udredning inden for 30 dage, hvis du bliver henvist til udredning på sygehus. Hvis sygehuset ikke kan overholde fristen, skal du tilbydes udredning på et andet sygehus i eller udenfor regionen eller på en privat klinik som Solbjerg Klinik.

Udvidet frit sygehusvalg – behandlingsgaranti

Solbjerg Klinik tilbyder dig også behandling via udvidet frit sygehusvalg, hvis du har udsigt til at vente i mere end to måneder (svarende til 60 dage) på behandling på sygehus – eller 1 måned (svarende til 30 dage) hvis du er alvorligt syg. Det er dog en betingelse, at vi har indgået aftale med den pågældende region om den behandling, du eventuelt skal have.

Du kan regne ud, om du kommer til at vente for længe på udredning eller behandling i det offentlige ved at udregne perioden fra den dag, sygehuset modtager en henvisning fra din egen læge til den dag, din udredning eller behandling begynder.

Hvis det offentlige ændrer din operationsdato

Har sygehuset ændrer den operationsdato, de har givet dig, har du ret til at få foretaget operationen på et privathospital – uanset hvornår de har udsat operationen til.

Sådan benytter du dig af din ret til frit sygehusvalg

Hvis du ønsker at blive behandlet på Solbjerg Klinik og betingelserne for at benytte dig af frit sygehusvalg er opfyldt,  skal du kontakte den afdeling, du er blevet henvist til og bede dem om at sende din henvisning til os. Herefter vil vi kontakte dig med henblik på en undersøgelse og eventuel behandling. Du kan også henvende dig til patientkontoret i din region. Vi indkalder dig til behandling eller undersøgelse, når vi har fået dine papirer fra sygehuset eller patientvejlederen.

Læs mere om det frie sygehusvalg og find kontakt til patientvejledere her